CACS - Česká asociace čisticích stanic Responsible Care


Česká asociace čisticích stanic = CACS

CACS již téměř 20 let přispívá ke zvýšení kvality produktů přepravovaných v cisternách, kontejnerech a jiných hromadných obalech a to jejich čištěním v souladu s evropskými standarty. Činnost je orientována na podporu udržitelného vývoje společnosti a obhajobu společných zájmů členů.
Služby členů jsou poskytovány zejména chemickému a potravinářskému průmyslu, poskytované služby přispívají i ke snížení zátěže dopravní infrastruktury a životního prostředí.

CACS je řádným členem Evropské asociace čisticích stanic EFTCO a kolektivním členem Svazu chemického průmyslu České republiky SCHP ČR.

Eftco Cleaning Document (jednotný evropský atest o čištění) vydává již 15 čisticích stanic, z toho 10 v České republice a 5 na Slovensku.

Od prosince 2009 do května 2013 jsme úspěšně realizovali projekt "Efektivní vzdělávání a zvýšení adaptability zaměstnanců členů České asociace čisticích stanic", který byl realizován v rámci Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost a financován z Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. Do realizace projektu se zapojilo 10 společností v ČR působících mimo Prahu.

Od 26. září 2013 je CACS zapsána do Seznamu partnerů Responsible Care má právo užívat logo Responsible Care. Toto právo v roce 2015 obhájila.

Od 1.6.2019 realizujeme projekt „Vzdělávání členů České asociace čistících stanic“ s registračním číslem: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010900,
který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.
Doba realizace potrvá do 31.5.2023.
Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Pozvánka

Projekt - ESF Evropský sociální fond - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Home | Ke stažení | Kontakt | - ©2007 - 2017 Miger webdesign-